Od formiranja Ministarstva zaštite životne sredine 2017. godine, zaključno sa 12. junom 2020. godine, kada je Vlada Republike Srbije usvojila Uredbu o proglašenju Specijalnog rezervata prirode „Kalenić”, povećana je ukupna površina zaštićenih područja sa 575 310,00 ha, odnosno 6,51% ukupne površine Republike Srbije, na 678.196 ha, što iznosi 7,66% ukupne površine Republike Srbije.

Proglašeno je 15 novih zaštićenih područja od nacionalnog interesa, čime je broj zaštićenih područja u Republici Srbiji povećan na 471, od čega je 87 područja I kategorije zaštite.

Strateški cilj Republike Srbije, koji je predviđen i Prostornim planom Republike Srbije, jeste i povećanje površine pod zaštitom na 12% teritorije.

Zaštićena područja su najbolje sredstvo kojim se vrši zaštita prirode i kojim se direktno štite divlje biljne i životinjske vrste, odnosno uspostavljanjem zaštićenih područja znatno se postiže očuvanje biodiverziteta. Ta područja su najuočuvaniji i najistaknutiji reprezenti biološke raznovrsnosti i divljine, geografskih i geoloških znamenitosti i lepote prirode naše zemlje.

Zaštićena područja predstavljaju žive pejzaže koji se ne mogu stvarati bez lokalnog stanovništva, koje tu ostvaruje svoje ekonomske planove i kvalitet života, naravno, sve u skladu sa zahtevima očuvanja prirode i održivog razvoja.

Održivi razvoj upravo i podrazumeva upravljanje prirodnim resursima na način koji zadovoljava ekonomske, društvene i estetske potrebe lokalnog stanovništva.

Radi očuvanja prirode u zaštićenim područjima primenjuje se trostepeni režim zaštite i to: režim zaštite I stepena, kao režim stroge zaštite, režim zaštite II stepena ili režim aktivne zaštite, i režim zaštite III stepena, kao slobodniji režim zaštite sa kontrolisanim korišćenjem prirodnih resursa i prostora.

Nova zaštićena područja: