Подаци   о поступку и предмету јавне набавке

Подаци   о вредности јавне набавке

Подаци   о изабраном понуђачу

Врста   поступка

Врста   предмета

Опис   предмета јавне набавке

Уговорена   вредност без ПДВ за 12 месеци

Уговорена   вредност са ПДВ за 12 месеци

Датум   закључења уговора

Назив   и седиште изабраног понуђача

Набавка мале
вредности

Добра

Пнеуматици за моторна возила

1.250.000

1.500.000

27.03.2013.

Предузеће за промет, посредовање и   услуге „Беогума“

Радничка 2

 Београд