Издавање дозвола за сакупљање строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака,животиња и гљива, у научно истраживачке и едукативне  сврхе

Година Издато дозвола за сакупљање строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива, у научно- истраживачке и едукативне сврхе
2014 44
2015 44
2016 40