Министарство заштите животне средине Републике Србије је добитник медаље и сертификата за успешно спречавање илегалне трговине супстанцама које оштећују озонски омотач. Признање је уручено на Годишњем састанку регионалне мреже Европе и централне Азије (ЕЦА) царине и озонских службеника у Кијеву, Украјини, који је одржан у септембру 2019. године.

Такође, Бојана Радески, Руководилац Групе за заштиту озонског омотача у оквиру Одељења за заштиту ваздуха и озонског омотача, Сектора за управљање животном средином, је добитник медаље и сертификата за доследну примену iPIC механизма, као једног од начина за превенцију илегалног промета овим супстанцама.

До сада је додела награда регионалне озонске мреже организована 2010, 2012, 2014, 2016. и 2019. године и на свим доделама преставници Министарства су награђени. Петом наградом за редом Република Србија представља лидера у региону у погледу предузимања превентивних активности у овој области.

За доследну примену iPIC механизма поред представника Републике Србије ове године награде су добили и представници надлежних министарстава из: Белорусије, Кине, Хрватске, Европске уније, Северне Македоније и Русије.

Контрола илегалне трговине је један од кључних фактора за испуњавање обавеза у оквиру Монтреалског протокола, међународног спразума који за циљ има смањење оштећења озонског омотача кроз смањење потрошње супстанци које га оштећују, а усвајањем Кигали амандмана и смањење глобалног загревања и климатских промена.

Илегална трговина супстанцама које оштећују озонски омотач представља озбиљан проблем за већину потписница Монтреалског протокола о супстанцама које оштећују озонски омотач и из тог разлога је важна добра сарадња и размена искустава између надлежних органа земаља потписница. Механизам iPIC је неформални механизам размене информација између надлежних органа земаља међу којима се врши промет супстанцама које оштећују озонски омотач и на тај начин омогућава нпр. земљи увозници као што је Србија да провери да ли је одређени увоз ових супстанци легално и уз сву потребну документацију извезен из земље извознице. Комуникација се врши или путем електронске поште или користећи посебан iPIC портал. Доследна примена овог механизма довела је до смањења броја случајева потенцијалне илегалне трговине, односно случајева у којима је утврђено да нема уредне документације, као и до побољшања квалитета података које Србија и њени партнери извештавају у оквиру својих обавеза.