Решење о потреби израде и одређивању обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта складиштења опасног отпада из термичке металургије обојених метала, и др. отпада, на К.П. 1534, КО Крагујевац 1 (бр. 353-02-156/2014-05) можете погледати овде.


Сви прилози старији од годину дана су уклоњени са сервера и можете их добити на захтев.