Rešenje o potrebi izrade i određivanju obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta skladištenja opasnog otpada: vozila, ee opreme, akumulatora, kablova i dr., na K.P. 640/2, KO Mačkat, SO Čajetina (br. 353-02-2117/2013-05) možete pogledati ovde.


Svi prilozi stariji od godinu dana su uklonjeni sa servera i možete ih dobiti na zahtev.