Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Drina

25. februar 2015.

Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta bagerovanja rečnog nanosa iz korita reke Drine od km 1+000 do 2+000

25. februara 2015.|

Na osnovu čl. 10. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), daje sledeće
25. februar 2015.

Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta bagerovanja rečnog nanosa iz korita reke Drine od km 0+000 do 0+600

25. februara 2015.|

Na osnovu čl. 10. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), daje sledeće
8. oktobar 2014.

Usaglašen tekst povelje za čist Lim i Drinu

8. oktobra 2014.|

Državni sekretar Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine mr Stana Božović, u pratnji najbližih saradnika, Radmile Šerović i Aleksandra Vesića, boravila je u utorak, 7. oktobra 2014. godine u radnoj poseti Republici Srpskoj.
22. septembar 2014.

Poribljavanje reke Drine mladicom

22. septembra 2014.|

Dana 19. septembra 2014. godine, u prisustvu predstavnika Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, reka Drina poribljena je sa 3000 komada mlađi mladice, zaštićene vrste riba na teritoriji Republike Srbije. Poribljavanje je izvršeno na teritoriji opština Bajina Bašta, Ljubovija i Mali Zvornik.
19. septembar 2014.

Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije rečnog nanosa iz reke Drine

19. septembra 2014.|

Na osnovu čl. 10. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (“Sl. glasnik R.Srbije” 135/04,36/09)  daje sledeće