Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Дрина

19. септембар 2014.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације речног наноса из реке Дрине

19. септембра 2014.|

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину (“Сл. гласник Р.Србије” 135/04,36/09)  даје следеће
18. септембар 2014.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације речног наноса из реке Дрине, са спрудишта из мајор корита – десне инундације

18. септембра 2014.|

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09) даје следеће