Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Drina

19. septembar 2014.

Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije rečnog nanosa iz reke Drine

19. septembra 2014.|

Na osnovu čl. 10. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (“Sl. glasnik R.Srbije” 135/04,36/09)  daje sledeće
18. septembar 2014.

Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije rečnog nanosa iz reke Drine, sa sprudišta iz major korita – desne inundacije

18. septembra 2014.|

Na osnovu čl. 10. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09) daje sledeće