Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

климатске промене

30. јун 2015.

Одржана друга седница Националног савета за климатске промене

30. јуна 2015.|

„На седници Националног савета за климатске промене представљена су документа чијом израдом Република Србија испуњава обавезе према Оквирној конвенцији УН о промени климе. Првенствено, Нацрт Првог двогодишњег ажурираног извештаја Србије према Конвенцији, који садржи информације о емисијама гасова са ефектом стаклене баште за период 2010. – 2013. и пројекције ових емисија до 2020. године“, рекла је министар пољопривреде и заштите животне средине Снежана Богосављевић Бошковић на Другој седници Националног савета за климатске промене и позвала све заинтересоване стране да дају своје сугестије и коментаре како би исти био унапређен пре достављања Влади на усвајање.
23. мај 2015.

Државни секретар Божовић у посети Француској

23. маја 2015.|

Државни секретар Министарства пољопривреде и заштите животне средине Стана Божовић боравила је у Паризу, Француска, где се састатала са високим представницима француског Министарства eкологије, одрживог развоја и енергетике, у циљу анализе досадашњих и идентификације могућности за будућу сарадњу у области животне средине, а посебно климатских промена.
28. април 2015.

Божовић на конференцији посвећеној Националној политици у области климатских промена и енергетике

28. априла 2015.|

Државни секретар Министарства пољопривреде и заштите животне средине Стана Божовић учестововала je на састанку „Регионални дијалог ЕУ, држава кандидата и потенцијалних кандидата за чланство у ЕУ о Национално утврђеним могућностима смањења емисија гасова са ефектом стаклене баште према Оквирној конвенцији УН о промени климе – INDCs“, климатском споразуму за 2015.годину, који организује ECRAN пројекат, Генерални директорат за климатске акције Европске комисије у Истанбулу.
19. децембар 2014.

Успостављена Мрежа за регионалну политику и онлајн сарадњу са циљем промоције ублажавања климатских промена

19. децембра 2014.|

Конференција “Од преноса законодавства ЕУ у области климатских промена до имплементације мера за смањење емисија гасова са ефектом стаклене баште – међусекторски аспекти“ одржана је у Риму, као последња у низу активности у оквиру регионалног пројекта. Поред Министарство пољопривреде и заштите животне средине Србије, на пројекту: „Израде националних стратегија развоја праћениог смањењем емисијама гасова са ефектом стаклене баште у региону ЈИЕ (LOCSEE – Low Carbon South East Europe)‟ су учествовали научни институти Грчке, Италије, Аустрије, као и министарства надлежна за питања животне средине Словеније, Хрватске, Македоније, Црне Горе, Албаније. Поред осталог пројекат је од значаја и са аспекта јачања регионалне сарадње.
10. октобар 2014.

Богосављевић Бошковић: „Координисана сарадња против климатских промена“

10. октобра 2014.|

Министар пољопривреде и заштите животне средине Снежана Богосављевић Бошковић обратила на Конференцији „Р20 Аустрија и ЕУ – региони кључни актери за заокрет у енергетици“ у Бечу. R20 (Regions of Climate Action) je веома значајна с обзиром да се дефинишу регионални ставови, виђења и позиције које се од значаја за међународни процес преговора у области климатских промена. Фокус организације је борба против климатских промена коришћењем обновљивих извора енергије и енергетском ефикасношћу. R20 је партнерски савез предвођен од стране регионалних влада које промовишу и спроводе пројекте који су дизајнирани тако да допринесу локалној економији и заштити животне средине коришћењем и промовисањем енергетске ефикасности и смањењем емисије гасова са ефектом стаклене баште.