Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

обавештења

26. август 2014.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта експлоатације речног наноса (багеровање песка и шљунка) из корита реке Дунав

26. августа 2014.|

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04, 36/09) даје следеће
21. август 2014.

Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину Пројекта мале хидроелектране Врутци

21. августа 2014.|

На основу члана 10. став 1. и став 2, а у вези са члана 29. став 1. и став 3, Закона о процени утицаја на животну средину (”Сл. гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09) даје следеће
21. август 2014.

Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину Пројекта реконструкције дела обале и изградње монтажног пристана (лука Усје)

21. августа 2014.|

На основу члана 10. став 1. и став 2, а у вези са члана 29. став 1. и став 3, Закона о процени утицаја на животну средину (”Сл. гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09) даје следеће
4. јул 2014.

Обавештење о пријему Захтева за издавање дозволе за третман опасног oтпада мобилним постојењем „ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ИНСТИТУТА НИКОЛА ТЕСЛА“ а.д. Београд

4. јула 2014.|

Министарство пољопривреде и заштите животне средине, на основу члана 63. став 2. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број 36/09 и 88/2010) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему Захтева за издавање дозволе за третман опасног отпада мобилним постројењем од стране „ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ИНСТИТУТА НИКОЛА ТЕСЛА“ а.д. Београд.
13. јун 2014.

Обавештење о пријему Захтева за издавање дозволе за одлагање отпада на депонију неопасног отпада ЈКП „Регионална депонија Пирот“

13. јуна 2014.|

Министарство пољопривреде и заштите животне средине, на основу члана 63. став 2. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за одлагање отпада на депонију неопасног отпада од стране оператера ЈКП „Регионална депонија Пирот“, ул. Мунтина падина бб.