Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

obaveštenja

26. avgust 2014.

Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije rečnog nanosa (bagerovanje peska i šljunka) iz korita reke Dunav

26. avgusta 2014.|

Na osnovu čl. 10. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04, 36/09) daje sledeće
21. avgust 2014.

Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu Projekta male hidroelektrane Vrutci

21. avgusta 2014.|

Na osnovu člana 10. stav 1. i stav 2, a u vezi sa člana 29. stav 1. i stav 3, Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (”Sl. glasnik RS”, br. 135/04 i 36/09) daje sledeće
21. avgust 2014.

Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu Projekta rekonstrukcije dela obale i izgradnje montažnog pristana (luka Usje)

21. avgusta 2014.|

Na osnovu člana 10. stav 1. i stav 2, a u vezi sa člana 29. stav 1. i stav 3, Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (”Sl. glasnik RS”, br. 135/04 i 36/09) daje sledeće
4. jul 2014.

Obaveštenje o prijemu Zahteva za izdavanje dozvole za tretman opasnog otpada mobilnim postojenjem „ELEKTROTEHNIČKOG INSTITUTA NIKOLA TESLA“ a.d. Beograd

4. jula 2014.|

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, broj 36/09 i 88/2010) objavljuje OBAVEŠTENJE o prijemu Zahteva za izdavanje dozvole za tretman opasnog otpada mobilnim postrojenjem od strane „ELEKTROTEHNIČKOG INSTITUTA NIKOLA TESLA“ a.d. Beograd.
13. jun 2014.

Obaveštenje o prijemu Zahteva za izdavanje dozvole za odlaganje otpada na deponiju neopasnog otpada JKP „Regionalna deponija Pirot“

13. juna 2014.|

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, br. 36/09 i 88/10) objavljuje OBAVEŠTENJE o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za odlaganje otpada na deponiju neopasnog otpada od strane operatera JKP „Regionalna deponija Pirot“, ul. Muntina padina bb.