Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

отпад

12. март 2018.

У Панчеву и Баваништу откривене још три локације потенцијално опасног отпада

12. марта 2018.|

На подручју Панчева и Баваништа откривене су данас још три локације непрописно смештеног потенцијално опасног отпада, које је одмах обишао министар заштите животне средине Горан Триван са сарадницима. „Према првим проценама, на скандалозан начин се сусрећемо са преко стотину тона опасног отпада за које се може оправдано претпоставити да може бити опасно по животну средину и здравље људи“ рекао је министар Триван на једној од откривених локација.
29. септембар 2017.

Министар Триван на конференцији о управљању отпадом и зеленој економији: Управљање отпадом доноси новац

29. септембра 2017.|

Министар заштите животне средине Горан Триван изјавио је да се управљање отпадом у развијеном свету подразумева и да доноси новац, али да у Србији то још није случај. На конференцији “Зелена економија и системско управљање отпадом у Србији” он је истакао да Србија још није направила свих 26 планираних регионалних депонија и да се ради на потпуном уређивању 17 депонија, које на насавременији начин решавају одлагање комуналног отпада.
21. септембар 2017.

Министар заштите животне средине отворио 5. конференцију националне асоцијације чистоће Србије

21. септембра 2017.|

Министар заштите животне средине Горан Триван отворио је 5. конференцију Националне асоцијације чистоће Србије (ASWA) која се данас и сутра одржава на Сребрном језеру. Овом приликом министар Триван је нагласио да ће управо један од најважнијих приоритета новормираног министарства бити изградња и развој одрживог система управљања отпадом у нашој земљи и да је сарадња свих актера на овим питањима од пресудног значаја.
29. јул 2015.

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за третман неопасног и опасног отпада у мобилном постројењу, од стране оператера „НИС“ АД из Новог Сада улица Народног фронта бр. 12, 21000 Нови Сад

29. јула 2015.|

Министарство пољопривреде и заштите животне средине на основу чл. 63. став 2. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“ 36/09 и 88/10) објављује
15. мај 2015.

Решење којим се одлучује да је потребна процена и утврђује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину постројења – аутоклава за третман медицинског отпада, капацитета стерилизације 500 kg/h, на к.п. 5900/6 и 5900/7 К.О. Свилајнац, у улици „Нова 3“ и „Нова1“ у Свилајнцу, носиоца пројекта ВИСАН Д.О.О. из Земуна, Јернеја Копитара бб

15. маја 2015.|

На основу чл. 10. став 5, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће