Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

otpad

12. mart 2018.

U Pančevu i Bavaništu otkrivene još tri lokacije potencijalno opasnog otpada

12. marta 2018.|

Na području Pančeva i Bavaništa otkrivene su danas još tri lokacije nepropisno smeštenog potencijalno opasnog otpada, koje je odmah obišao ministar zaštite životne sredine Goran Trivan sa saradnicima. „Prema prvim procenama, na skandalozan način se susrećemo sa preko stotinu tona opasnog otpada za koje se može opravdano pretpostaviti da može biti opasno po životnu sredinu i zdravlje ljudi“ rekao je ministar Trivan na jednoj od otkrivenih lokacija.
29. septembar 2017.

Ministar Trivan na konferenciji o upravljanju otpadom i zelenoj ekonomiji: Upravljanje otpadom donosi novac

29. septembra 2017.|

Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan izjavio je da se upravljanje otpadom u razvijenom svetu podrazumeva i da donosi novac, ali da u Srbiji to još nije slučaj. Na konferenciji “Zelena ekonomija i sistemsko upravljanje otpadom u Srbiji” on je istakao da Srbija još nije napravila svih 26 planiranih regionalnih deponija i da se radi na potpunom uređivanju 17 deponija, koje na nasavremeniji način rešavaju odlaganje komunalnog otpada.
21. septembar 2017.

Ministar zaštite životne sredine otvorio 5. konferenciju nacionalne asocijacije čistoće Srbije

21. septembra 2017.|

Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan otvorio je 5. konferenciju Nacionalne asocijacije čistoće Srbije (ASWA) koja se danas i sutra održava na Srebrnom jezeru. Ovom prilikom ministar Trivan je naglasio da će upravo jedan od najvažnijih prioriteta novormiranog ministarstva biti izgradnja i razvoj održivog sistema upravljanja otpadom u našoj zemlji i da je saradnja svih aktera na ovim pitanjima od presudnog značaja.
29. jul 2015.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za tretman neopasnog i opasnog otpada u mobilnom postrojenju, od strane operatera „NIS“ AD iz Novog Sada ulica Narodnog fronta br. 12, 21000 Novi Sad

29. jula 2015.|

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine na osnovu čl. 63. stav 2. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“ 36/09 i 88/10) objavljuje
15. maj 2015.

Rešenje kojim se odlučuje da je potrebna procena i utvrđuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu postrojenja – autoklava za tretman medicinskog otpada, kapaciteta sterilizacije 500 kg/h, na k.p. 5900/6 i 5900/7 K.O. Svilajnac, u ulici „Nova 3“ i „Nova1“ u Svilajncu, nosioca projekta VISAN D.O.O. iz Zemuna, Jerneja Kopitara bb

15. maja 2015.|

Na osnovu čl. 10. stav 5, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće