Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

отпад

26. март 2015.

Одговорно понашање према отпаду као ресурсу за рециклажу

26. марта 2015.|

„Принцип ефективног и ефикасног управљања отпадом подразумева правилно управљање постојећим ресурсима у коме се отпад посматра као ресурс који се мора искористити. Ефикасна употреба отпада и усвајање свих принципа који су дефинисани европском легислативом, представљају предуслове за развој рециклажне индустрије, али и за целокупно унапређење концепта одрживог развоја у нашој земљи“, изјавила је данас министар пољопривреде и заштите животне средине проф. др Снежана Богосављевић Бошковић на конференцији o учешћу привaтнoг сeктoрa у услугaмa прeрaдe и oдлaгaњa oтпaдa.
26. фебруар 2015.

Управљање отпадним возилима

26. фебруара 2015.|

Регионална привредна комора Краљево  у сарадњи са Министарством пољопривреде и заштите животне средине, организовала је у Чачку, презентацију Правилника о начину и поступку управљања отпадним возилима. Састанку су присуствовали представници локалне самоуправе, заједно са привредним субјектима који се баве увозом и продајом и сервисирањем моторних возила као и представници оператера за управљање отпадним возилима.
5. јануар 2015.

Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта постројења за термички третман медицинског и фармацеутског отпада

5. јануара 2015.|

На основу чл. 12. став 1., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04), даје следеће
25. септембар 2014.

Обавештење о пријему Захтева за допуну Решења о издавању дозволе за складиштење и третман неопасног отпада предузећа „PAPIR SERVIS FHB“ д.о.о.

25. септембра 2014.|

Министарство пољопривреде и заштите животне средине, на основу члана 63. став 2. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број 36/09 и 88/2010) објављује:
  • Permalink Gallery

    Партнерство државе и привредника у систему управљања отпадом

9. август 2014.

Партнерство државе и привредника у систему управљања отпадом

9. августа 2014.|

Мр Стана Божовић, државни секретар Министарства пољопривреде и заштите животне средине посетила је данас град Ниш. Том приликом је обишла погоне предузећа Е-рецилажа “Југо импекс” и изразила задовољство оним што је видела у постројењу за рециклажу, како у погледу управљања електронским и електричним отпадом тако и заштитом радника и њиховог здравља.