Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

процена утицаја

5. март 2015.

Решење којим се одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат реконструкције и модернизације деонице пруге Нови Сад – Суботица -Државна граница

5. марта 2015.|

На основу чл. 14., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), даје следеће
3. март 2015.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградње МХЕ „Јеловица“ на Јеловичкој реци

3. марта 2015.|

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), даје следеће
3. март 2015.

Решење о давању сагласности на Пројекат јамске експлоатације калцита као карбонатне сировине лежишта ”Ћелије” код Гаџиног Хана

3. марта 2015.|

На основу чл. 25. а у вези са чл. 29. и чл. 26. став 2. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), даје следеће
3. март 2015.

Решење којим се одлучује да је потребна процена и утврђује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње МХЕ „Самоковска река I“

3. марта 2015.|

На основу чл. 10. став 5, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), даје следеће
2. март 2015.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта – МОБИЛНО ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА РЕЦИКЛАЖУ ОРГАНСКИХ РАСТВАРАЧА D.W RENYMANN ROTO-0-140

2. марта 2015.|

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), даје следеће