Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

рециклажа

15. јул 2015.

Представљен пилот пројекат примарне сепарације отпада представљен у Ариљу

15. јула 2015.|

“Управљање животном средином је изузетно финансијски изазовно, а Влада Србије и ресорно Министарство су ту да пруже максималну помоћ и подршку са циљем да достигну стандарди ЕУ у области заштите животне средине кроз усклађивањем српског са европским законодавством до 2018 године.” – истакла је државни секретар Министарства пољопривреде и заштите животне средине Стана Божовић, приликом представљања пројекта “Сакупи, Баци, Рециклирај”, који је уједно пилот пројекат по чијој ће се методологији вршити примарна сепарација отпада и у осталим локалним самоуправама широм Србије.
26. март 2015.

Одговорно понашање према отпаду као ресурсу за рециклажу

26. марта 2015.|

„Принцип ефективног и ефикасног управљања отпадом подразумева правилно управљање постојећим ресурсима у коме се отпад посматра као ресурс који се мора искористити. Ефикасна употреба отпада и усвајање свих принципа који су дефинисани европском легислативом, представљају предуслове за развој рециклажне индустрије, али и за целокупно унапређење концепта одрживог развоја у нашој земљи“, изјавила је данас министар пољопривреде и заштите животне средине проф. др Снежана Богосављевић Бошковић на конференцији o учешћу привaтнoг сeктoрa у услугaмa прeрaдe и oдлaгaњa oтпaдa.
2. март 2015.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта – МОБИЛНО ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА РЕЦИКЛАЖУ ОРГАНСКИХ РАСТВАРАЧА D.W RENYMANN ROTO-0-140

2. марта 2015.|

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), даје следеће
29. јануар 2015.

Рециклажа у Републици Србији

29. јануара 2015.|

„Процењује се да се у Републици Србији рециклира од 10% до 15% отпада. Од 2003. године до данас, забележен је нагли раст предузећа која се баве рециклажом отпада. Стратегијом управљања отпадом, у оквиру дугорочних циљева које РС треба да испуни, зацртан је циљ да у периоду од 2015. до 2019. године је неопходно постићи стопу искоришћења и рециклаже амбалажног отпада (стакло, папир, картон, метал и пластика) на 25% од његове количине“, рекла је државни секретар министарства пољопривреде и заштите животне средине Стана Божовић на седници Одбора за заштити животне средине у Скупштини Србије.
5. децембар 2014.

Обавештење о пријему Захтева за издавање дозволе за складиштење отпада од електричне и електронске опреме привредног друштва „REC-EE-O“ д.о.о. Београд

5. децембра 2014.|

 Министарство пољопривреде и заштите животне средине, на основу члана 63. став 2. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење отпада од електричне и електронске опреме од стране привредног друштва за рециклажу електричног и електронског отпада „REC-EE-O“ д.о.о., ул. Томе Буше бр. 14, Београд, Чукарица.