Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

reciklaža

15. jul 2015.

Predstavljen pilot projekat primarne separacije otpada predstavljen u Arilju

15. jula 2015.|

“Upravljanje životnom sredinom je izuzetno finansijski izazovno, a Vlada Srbije i resorno Ministarstvo su tu da pruže maksimalnu pomoć i podršku sa ciljem da dostignu standardi EU u oblasti zaštite životne sredine kroz usklađivanjem srpskog sa evropskim zakonodavstvom do 2018 godine.” – istakla je državni sekretar Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Stana Božović, prilikom predstavljanja projekta “Sakupi, Baci, Recikliraj”, koji je ujedno pilot projekat po čijoj će se metodologiji vršiti primarna separacija otpada i u ostalim lokalnim samoupravama širom Srbije.
26. mart 2015.

Odgovorno ponašanje prema otpadu kao resursu za reciklažu

26. marta 2015.|

„Princip efektivnog i efikasnog upravljanja otpadom podrazumeva pravilno upravljanje postojećim resursima u kome se otpad posmatra kao resurs koji se mora iskoristiti. Efikasna upotreba otpada i usvajanje svih principa koji su definisani evropskom legislativom, predstavljaju preduslove za razvoj reciklažne industrije, ali i za celokupno unapređenje koncepta održivog razvoja u našoj zemlji“, izjavila je danas ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine prof. dr Snežana Bogosavljević Bošković na konferenciji o učešću privatnog sektora u uslugama prerade i odlaganja otpada.
2. mart 2015.

Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta – MOBILNO POSTROJENJE ZA RECIKLAŽU ORGANSKIH RASTVARAČA D.W RENYMANN ROTO-0-140

2. marta 2015.|

Na osnovu čl. 10. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), daje sledeće
29. januar 2015.

Reciklaža u Republici Srbiji

29. januara 2015.|

„Procenjuje se da se u Republici Srbiji reciklira od 10% do 15% otpada. Od 2003. godine do danas, zabeležen je nagli rast preduzeća koja se bave reciklažom otpada. Strategijom upravljanja otpadom, u okviru dugoročnih ciljeva koje RS treba da ispuni, zacrtan je cilj da u periodu od 2015. do 2019. godine je neophodno postići stopu iskorišćenja i reciklaže ambalažnog otpada (staklo, papir, karton, metal i plastika) na 25% od njegove količine“, rekla je državni sekretar ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Stana Božović na sednici Odbora za zaštiti životne sredine u Skupštini Srbije.
5. decembar 2014.

Obaveštenje o prijemu Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje otpada od električne i elektronske opreme privrednog društva „REC-EE-O“ d.o.o. Beograd

5. decembra 2014.|

 Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, br. 36/09 i 88/10) objavljuje OBAVEŠTENJE o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje otpada od električne i elektronske opreme od strane privrednog društva za reciklažu električnog i elektronskog otpada „REC-EE-O“ d.o.o., ul. Tome Buše br. 14, Beograd, Čukarica.