Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

решење

25. септембар 2014.

Обавештење о пријему Захтева за допуну Решења о издавању дозволе за складиштење и третман неопасног отпада предузећа „PAPIR SERVIS FHB“ д.о.о.

25. септембра 2014.|

Министарство пољопривреде и заштите животне средине, на основу члана 63. став 2. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број 36/09 и 88/2010) објављује:
5. август 2014.

Решење о обиму и садржају Студије о процени утицаја на животну средину Пројекта мале хидроелектране Рековићи на реци Лим

5. августа 2014.|

На основу члана 29. став 1. и став 2. Закона о процени утицаја на животну средину (”Сл. гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09) даје следеће
21. јул 2014.

Решење о потреби израде и одређивању обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње резервоара r-6 и r-7 од по 500 m3 за складиштење биодизела на к.п. 523, КО Смедерево, град Смедеревo (број 353-02-279/2014-05)

21. јула 2014.|

Решење о потреби израде и одређивању обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње резервоара r-6 и r-7 од по 500 m3 за складиштење биодизела на к.п. 523, КО Смедерево, град Смедеревo (број 353-02-279/2014-05) можете погледати овде.


Сви прилози старији од годину дана су уклоњени са сервера и можете их добити на захтев.

21. јул 2014.

Решење о потреби израде и одређивању обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта складиштења опасног отпада: возила, ee опреме, акумулатора, каблова и др., на К.П. 640/2, КО Мачкат, СО Чајетина (бр. 353-02-2117/2013-05)

21. јула 2014.|

Решење о потреби израде и одређивању обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта складиштења опасног отпада: возила, ee опреме, акумулатора, каблова и др., на К.П. 640/2, КО Мачкат, СО Чајетина (бр. 353-02-2117/2013-05) можете погледати овде.


Сви прилози старији од годину дана су уклоњени са сервера и можете их добити на захтев.

21. јул 2014.

Решење о потреби израде и одређивању обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта складиштења опасног отпада из термичке металургије обојених метала, и др. отпада, на К.П. 1534, КО Крагујевац 1 (бр. 353-02-156/2014-05)

21. јула 2014.|

Решење о потреби израде и одређивању обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта складиштења опасног отпада из термичке металургије обојених метала, и др. отпада, на К.П. 1534, КО Крагујевац 1 (бр. 353-02-156/2014-05) можете погледати овде.


Сви прилози старији од годину дана су уклоњени са сервера и можете их добити на захтев.