Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

rešenje

25. septembar 2014.

Obaveštenje o prijemu Zahteva za dopunu Rešenja o izdavanju dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada preduzeća „PAPIR SERVIS FHB“ d.o.o.

25. septembra 2014.|

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, broj 36/09 i 88/2010) objavljuje:
5. avgust 2014.

Rešenje o obimu i sadržaju Studije o proceni uticaja na životnu sredinu Projekta male hidroelektrane Rekovići na reci Lim

5. avgusta 2014.|

Na osnovu člana 29. stav 1. i stav 2. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (”Sl. glasnik RS”, br. 135/04 i 36/09) daje sledeće
21. jul 2014.

Rešenje o potrebi izrade i određivanju obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje rezervoara r-6 i r-7 od po 500 m3 za skladištenje biodizela na k.p. 523, KO Smederevo, grad Smederevo (broj 353-02-279/2014-05)

21. jula 2014.|

Rešenje o potrebi izrade i određivanju obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje rezervoara r-6 i r-7 od po 500 m3 za skladištenje biodizela na k.p. 523, KO Smederevo, grad Smederevo (broj 353-02-279/2014-05) možete pogledati ovde.


Svi prilozi stariji od godinu dana su uklonjeni sa servera i možete ih dobiti na zahtev.

21. jul 2014.

Rešenje o potrebi izrade i određivanju obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta skladištenja opasnog otpada: vozila, ee opreme, akumulatora, kablova i dr., na K.P. 640/2, KO Mačkat, SO Čajetina (br. 353-02-2117/2013-05)

21. jula 2014.|

Rešenje o potrebi izrade i određivanju obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta skladištenja opasnog otpada: vozila, ee opreme, akumulatora, kablova i dr., na K.P. 640/2, KO Mačkat, SO Čajetina (br. 353-02-2117/2013-05) možete pogledati ovde.


Svi prilozi stariji od godinu dana su uklonjeni sa servera i možete ih dobiti na zahtev.

21. jul 2014.

Rešenje o potrebi izrade i određivanju obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta skladištenja opasnog otpada iz termičke metalurgije obojenih metala, i dr. otpada, na K.P. 1534, KO Kragujevac 1 (br. 353-02-156/2014-05)

21. jula 2014.|

Rešenje o potrebi izrade i određivanju obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta skladištenja opasnog otpada iz termičke metalurgije obojenih metala, i dr. otpada, na K.P. 1534, KO Kragujevac 1 (br. 353-02-156/2014-05) možete pogledati ovde.


Svi prilozi stariji od godinu dana su uklonjeni sa servera i možete ih dobiti na zahtev.