Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

решење

21. јул 2014.

Решење о потреби израде и одређивању обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње енергане за сопствене потребе снаге 20 мw, на чврсто гориво – угаљ, на К.П. бр. 2300, КО Прахово, СО Неготин (бр. 353-02-499/2014-05)

21. јула 2014.|

Решење о потреби израде и одређивању обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње енергане за сопствене потребе снаге 20 мw, на чврсто гориво – угаљ, на К.П. бр. 2300, КО Прахово, СО Неготин (бр. 353-02-499/2014-05) можете погледати овде.


Сви прилози старији од годину дана су уклоњени са сервера и можете их добити на захтев.

21. јул 2014.

Решење о потреби израде и одређивању обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње резервоара р-7 и р-8 по 500m³ за складиштење биодизела на К.П. бр. 52 КО Црвени крст, град Ниш (број 353-02-1633/2013-05)

21. јула 2014.|

Решење о потреби израде и одређивању обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње резервоара р-7 и р-8 по 500m³ за складиштење биодизела на К.П. бр. 52 КО Црвени крст, град Ниш (број 353-02-1633/2013-05) можете погледати овде.


Сви прилози старији од годину дана су уклоњени са сервера и можете их добити на захтев.

21. јул 2014.

Решење о одређивању обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта складишта фосфогипса, на К.П. наведеним у тексту огласа, КО Прахово, СО Неготин (број 353-02-511/2014-05)

21. јула 2014.|

Решење о одређивању обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта складишта фосфогипса, на К.П. наведеним у тексту огласа, КО Прахово, СО Неготин (број 353-02-511/2014-05) можете погледати овде.


Сви прилози старији од годину дана су уклоњени са сервера и можете их добити на захтев.

21. јул 2014.

Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације речног наноса (песка и шљунка) из корита реке Дрине, (од km 0+000 до km 0+117), на делу К.П. број 1751, К.О. Бајина Башта (број 353-02-02195/2013-05)

21. јула 2014.|

Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације речног наноса (песка и шљунка) из корита реке Дрине, (од km 0+000 до km 0+117), на делу К.П. број 1751, К.О. Бајина Башта (број 353-02-02195/2013-05) можете погледати овде.


Сви прилози старији од годину дана су уклоњени са сервера и можете их добити на захтев.

21. јул 2014.

Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације речних наноса из корита реке Саве, на стационажи од km 106+000 до km 106+700, са К.П. број 14407, КО Шабац, град Шабац (број 353-02-2411/2013-05)

21. јула 2014.|

Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације речних наноса из корита реке Саве, на стационажи од km 106+000 до km 106+700, са К.П. број 14407, КО Шабац, град Шабац (број 353-02-2411/2013-05) можете погледати овде.


Сви прилози старији од годину дана су уклоњени са сервера и можете их добити на захтев.