Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

решење

21. јул 2014.

Решење о сагласности на студију о процени утицаја на животну средину пројекта одлагања опасног отпада у Баљевцу, на К.П. 718, КО Бела Стена, СО Рашка (број 353-02-890/2012-02)

21. јула 2014.|

Решење о сагласности на студију о процени утицаја на животну средину пројекта одлагања опасног отпада у Баљевцу, на К.П. 718, КО Бела Стена, СО Рашка (број 353-02-890/2012-02) можете погледати овде.


Сви прилози старији од годину дана су уклоњени са сервера и можете их добити на захтев.

21. јул 2014.

Решење о сагласности на студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације угља у јами “Осојно,” рудник лигнита “Лубница” – Лубница, СО Зајечар (број 353-02-1921/2013-05)

21. јула 2014.|

Решење о сагласности на студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације угља у јами “Осојно,” рудник лигнита “Лубница” – Лубница, СО Зајечар (број 353-02-1921/2013-05) можете погледати овде.


Сви прилози старији од годину дана су уклоњени са сервера и можете их добити на захтев.

21. јул 2014.

Решење о сагласности на студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као ТГК из лежишта ”Мајдан”, на К.П. наведеним у студији, КО Ћелије, СО Лајковац (број 353-02-406/2014-05)

21. јула 2014.|

Решење о сагласности на студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као ТГК из лежишта ”Мајдан”, на К.П. наведеним у студији, КО Ћелије, СО Лајковац (број 353-02-406/2014-05) можете погледати овде.


Сви прилози старији од годину дана су уклоњени са сервера и можете их добити на захтев.

21. јул 2014.

Решење о сагласности на студију о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције и доградње ТС 220/110 kv ”Краљево 3” у ТС 400/220/110 kv ”Краљево 3”, на К.П. 2020/21 КО Ратина, град Краљево (број 353-02-2364/2013-05)

21. јула 2014.|

Решење о сагласности на студију о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције и доградње ТС 220/110 kv ”Краљево 3” у ТС 400/220/110 kv ”Краљево 3”, на К.П. 2020/21 КО Ратина, град Краљево (број 353-02-2364/2013-05) можете погледати овде.


Сви прилози старији од годину дана су уклоњени са сервера и можете их добити на захтев.

21. јул 2014.

Решење о сагласности на студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње фабрике пиротехничких средстава, на кат. парцели број 324/1, КО Коцељева Варошица, СО Коцељева (број 353-02-92/2014-05)

21. јула 2014.|

Решење о сагласности на студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње фабрике пиротехничких средстава, на кат. парцели број 324/1, КО Коцељева Варошица, СО Коцељева (број 353-02-92/2014-05) можете погледати овде.


Сви прилози старији од годину дана су уклоњени са сервера и можете их добити на захтев.