Решење о сагласности на студију о процени утицаја на животну средину пројекта хидротехничких радова на критичним секторима реке Дунав у Србији (број 353-02-1379/2013-05)

21. јула 2014.|

Решење о сагласности на студију о процени утицаја на животну средину пројекта хидротехничких радова на критичним секторима реке Дунав у Србији (број 353-02-1379/2013-05) можете погледати овде.


Сви прилози старији од годину дана су уклоњени са сервера и можете их добити на захтев.