Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Studija o proceni uticaja

21. jul 2014.

Rešenje o potrebi izrade i određivanju obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta skladištenja opasnog otpada iz termičke metalurgije obojenih metala, i dr. otpada, na K.P. 1534, KO Kragujevac 1 (br. 353-02-156/2014-05)

21. jula 2014.|

Rešenje o potrebi izrade i određivanju obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta skladištenja opasnog otpada iz termičke metalurgije obojenih metala, i dr. otpada, na K.P. 1534, KO Kragujevac 1 (br. 353-02-156/2014-05) možete pogledati ovde.


Svi prilozi stariji od godinu dana su uklonjeni sa servera i možete ih dobiti na zahtev.

21. jul 2014.

Rešenje o potrebi izrade i određivanju obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje energane za sopstvene potrebe snage 20 mw, na čvrsto gorivo – ugalj, na K.P. br. 2300, KO Prahovo, SO Negotin (br. 353-02-499/2014-05)

21. jula 2014.|

Rešenje o potrebi izrade i određivanju obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje energane za sopstvene potrebe snage 20 mw, na čvrsto gorivo – ugalj, na K.P. br. 2300, KO Prahovo, SO Negotin (br. 353-02-499/2014-05) možete pogledati ovde.


Svi prilozi stariji od godinu dana su uklonjeni sa servera i možete ih dobiti na zahtev.

21. jul 2014.

Rešenje o potrebi izrade i određivanju obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje rezervoara r-7 i r-8 po 500m³ za skladištenje biodizela na K.P. br. 52 KO Crveni krst, grad Niš (broj 353-02-1633/2013-05)

21. jula 2014.|

Rešenje o potrebi izrade i određivanju obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje rezervoara r-7 i r-8 po 500m³ za skladištenje biodizela na K.P. br. 52 KO Crveni krst, grad Niš (broj 353-02-1633/2013-05) možete pogledati ovde.


Svi prilozi stariji od godinu dana su uklonjeni sa servera i možete ih dobiti na zahtev.

21. jul 2014.

Rešenje o određivanju obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta skladišta fosfogipsa, na K.P. navedenim u tekstu oglasa, KO Prahovo, SO Negotin (broj 353-02-511/2014-05)

21. jula 2014.|

Rešenje o određivanju obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta skladišta fosfogipsa, na K.P. navedenim u tekstu oglasa, KO Prahovo, SO Negotin (broj 353-02-511/2014-05) možete pogledati ovde.


Svi prilozi stariji od godinu dana su uklonjeni sa servera i možete ih dobiti na zahtev.

21. jul 2014.

Rešenje o potrebi izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije rečnog nanosa (peska i šljunka) iz korita reke Drine, (od km 0+000 do km 0+117), na delu K.P. broj 1751, K.O. Bajina Bašta (broj 353-02-02195/2013-05)

21. jula 2014.|

Rešenje o potrebi izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije rečnog nanosa (peska i šljunka) iz korita reke Drine, (od km 0+000 do km 0+117), na delu K.P. broj 1751, K.O. Bajina Bašta (broj 353-02-02195/2013-05) možete pogledati ovde.


Svi prilozi stariji od godinu dana su uklonjeni sa servera i možete ih dobiti na zahtev.