Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Студија о процени утицаја

21. јул 2014.

Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације речних наноса из корита реке Саве, на стационажи од km 106+000 до km 106+700, са К.П. број 14407, КО Шабац, град Шабац (број 353-02-2411/2013-05)

21. јула 2014.|

Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације речних наноса из корита реке Саве, на стационажи од km 106+000 до km 106+700, са К.П. број 14407, КО Шабац, град Шабац (број 353-02-2411/2013-05) можете погледати овде.


Сви прилози старији од годину дана су уклоњени са сервера и можете их добити на захтев.

21. јул 2014.

Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње далековода дв 110 kv број 1127 Краљево 1 – Краљево 2, увођење у ТС 110/10 kv Краљево 6 – Рибница (број 353-02-136/2014-05)

21. јула 2014.|

Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње далековода дв 110 kv број 1127 Краљево 1 – Краљево 2, увођење у ТС 110/10 kv Краљево 6 – Рибница (број 353-02-136/2014-05) можете погледати овде.


Сви прилози старији од годину дана су уклоњени са сервера и можете их добити на захтев.

21. јул 2014.

Решење о потреби израде студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта дистрибутивног центра за складиштење и претакање течног нафтног гаса (тнг-а), К.П. број 696/10 КО Смедерево, град Смедерево (број 353-02-319/2014-05)

21. јула 2014.|

Решење о потреби израде студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта дистрибутивног центра за складиштење и претакање течног нафтног гаса (тнг-а), К.П. број 696/10 КО Смедерево, град Смедерево (број 353-02-319/2014-05) можете погледати овде.


Сви прилози старији од годину дана су уклоњени са сервера и можете их добити на захтев.

21. јул 2014.

Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације речног наноса (песка и шљунка) из корита реке Дрине, (од km 0+000 до km 0+117), на делу К.П. број 1751, К.О. Бајина Башта (број 353-02-02195/2013-05)

21. јула 2014.|

Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације речног наноса (песка и шљунка) из корита реке Дрине, (од km 0+000 до km 0+117), на делу К.П. број 1751, К.О. Бајина Башта (број 353-02-02195/2013-05) можете погледати овде.


Сви прилози старији од годину дана су уклоњени са сервера и можете их добити на захтев.

21. јул 2014.

Решење о сагласности на студију о процени утицаја на животну средину пројекта постројења за припрему угља ”Тамнава – Источно Поље”, на КО Каленић и КО Мали Борак, СО Лајковац, као и на КО Степојевац, СО Лазаревац (број 353-02-263/2014-05)

21. јула 2014.|

Решење о сагласности на студију о процени утицаја на животну средину пројекта постројења за припрему угља ”Тамнава – Источно Поље”, на КО Каленић и КО Мали Борак, СО Лајковац, као и на КО Степојевац, СО Лазаревац (број 353-02-263/2014-05) можете погледати овде.


Сви прилози старији од годину дана су уклоњени са сервера и можете их добити на захтев.