Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

третман отпада

30. јул 2015.

Обавештење о пријему Захтева за издавање Дозволе за трeтман неопасног отпада у мобилном постројењу предузећа „BREM GROUP“ д.о.о. Београд

30. јула 2015.|

Министарство пољопривреде и заштите животне средине, на основу члана 63. став 2. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број 36/09 и 88/2010) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему Захтева за издавање дозволе за третман неопасног отпада у мобилном постројењу од стране „BREM GROUP“ д.о.о. Београд.
29. јул 2015.

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за третман неопасног и опасног отпада у мобилном постројењу, од стране оператера „НИС“ АД из Новог Сада улица Народног фронта бр. 12, 21000 Нови Сад

29. јула 2015.|

Министарство пољопривреде и заштите животне средине на основу чл. 63. став 2. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“ 36/09 и 88/10) објављује
22. мај 2015.

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за сакупљање и транспорт инфективног медицинског отпада-опасног отпада на територији Републике Србије и складиштење и третман наведеног отпада, на локацији „Дом здравља Жагубица“ из Жагубице

22. маја 2015.|

Министарство пољопривреде и заштите животне средине, на основу члана 63. став 2, Закона о управљању отпадом (’’Сл. Гласник РС’’ број 36/2009, 88/10) објављује
27. март 2015.

Обавештење о пријему Захтева за издавање дозволе за третман опасног oтпада у мобилном постојењу „PROHEMA SRB“д.о.о. Београд

27. марта 2015.|

Министарство пољопривреде и заштите животне средине, на основу члана 63. став 2. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број 36/09 и 88/2010) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему Захтева за издавање дозволе за третман опасног отпада у мобилном постројењу од стране „PROHEMA SRB“д.о.о. Београд.
29. август 2014.

Информација о привременој забрани третмана отпада у „ЕКОСЕКУНД“ д.о.о., Београд

29. августа 2014.|

„ЕКОСЕКУНД“ ДОО Београд поседује Интегралну дозволу за сакупљање, третман и складиштење отпада. Извршена је контрола усклађености рада са Интегралном дозволом и Законом о управљању отпадом. Републичка инспекција за заштиту животне средине је дана 4.8.2014.год. донела на основу чл. 51. Закона о заштити животне средине Решење којим се привремено забрањује обављање технолошког поступка третмана коришћених рабљених уља док се не изврши испитивање производа, полупроизвода и сировина у погледу могућег штетног утицаја на животну средину, са роком извршења одмах. Истим Решењем је одређено да привремена забрана остаје на снази док се не прибаве резултати испитивања од акредитоване стручне лабораторије да производи РУ 10, РУ 68 и Оплатол, добијени прерадом коришћених уља и стављени у промет испуњавају захтеве у погледу животне средине односно захтеве квалитета производа.