Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Trivan

17. novembar 2017.

Regionalna akcija pošumljavanja kao najbrža i najefikasnija mera zajedničke borbe protiv klimatskih promena

17. novembra 2017.|

Ministar zaštite životne sredine Republike Srbije Goran Trivan predsedavao je danas na sastanku Regionalnog saveta za saradnju održanog na marginama Konferencije UN o promeni klime u Bonu – KOP 23, koji doprinosi jačanju saradnje zemalja na zapadnom Balkanu. Regionalni savet za saradnju zajedno sa Vladom Republike Srbije i Ministarstvom zaštite životne sredine, okupio je sve naše susede iz regiona kako bi razmotrili do koje mere smo osetljivi kao region na klimatske promene, i šta je ono što se može zajedno preduzeti kako bi se izborili sa posledicama.
10. novembar 2017.

Zajedno sa nevladinim organizacijama u borbi protiv klimatskih promena

10. novembra 2017.|

Ministar Trivan pozvao je nevladine organizacije na saradnju u borbi protiv klimatskih promena na današnjoj Panel diskusiji koju je organizovalo Ministarstvo zaštite životne sredine u saradnji sa Programom za razvoj UN. Ministar je tom prilikom ukazao na svetski značaj klimatskih promena koje pogađaju sve zemlje. „Procene su stručnjaka da će ovaj region biti jedan od najpogođenijih klimatskim promenama. Klimatske promene su najvažniji planetarni ekološki problem, povećanje srednje godišnje temperature na planeti dovelo je do poplava, ekstremnih nepogoda, i drugih pojava pogubnih za prirodu. Međutim, postavlja se pitanje šta je do sada urađeno da se taj najveći svetski problem rešava“, rekao je ministar Trivan.
10. novembar 2017.

Bilateralni sastanak ministra Gorana Trivana i ministarke za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Vlade Republike Srpske Srebrenke Golić

10. novembra 2017.|

Uoči zajedničke sednice Vlade Republike Srbije i Republike Srpske danas je održan bilateralni susret ministra zaštite životne sredine u Vladi Republike Srbije Gorana Trivana i ministarke za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Vlade Republike Srpske  Srebrenke Golić. Na ovom radnom sastanku bilo je reči o najaktuelnijim pitanjima zaštite životne sredine i prirode, razmeni iskustava i mogućnostima saradnje, radi postizanja konkretnih ciljeva u poboljšanju stanja životne sredine i prirode koji utiču na kvalitet života i zdravlje ljudi, ne samo na području Srbije i Republike Srpske, već i šire, u čitavom regionu.
9. novembar 2017.

Ministar Goran Trivan na treningu inspektora za zaštitu životne sredine lokalne samouprave

9. novembra 2017.|

Ministarstvo zaštite životne sredine, Sektor za nadzor i predostrožnost u životnoj sredini, od 08. do 10. novembra održava četvrti po redu u ovoj godini obrazovni seminar za inspektore zaštite životne sredine organa lokalne samouprave. Ministar Goran Trivan učestvovao je danas u radu seminara, i u obraćanju na ovom skupu naglasio da su „poslovi nadzora u zaštiti životne sredine najvažniji instrument za sprovođenje politike zaštite životne sredine, zbog čega  ćemo nastojati da stvorimo uslove za bolji rad i veća ovlašćenja inspektorima zaštite životne sredine u praksi“, i dodao da je „za uspešniji rad inspekcije naročito značajno uspostavljanje uže saradnje sa nevladinim organizacijama koje se bave zaštitom životne sredine i medijima“.
7. novembar 2017.

Saradnja Srbije i Hrvatske u oblasti zaštite životne sredine

7. novembra 2017.|

Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan  sastao se  danas sa ambasadorom Republike Hrvatske, g-dinom Gordanom Bakotom i opunomoćenim ministrom Stjepanom Glasom. Ministar i ambasador razgovarali su o saradnji Republike Srbije i Republike Hrvatske u oblasti zaštite životne sredine koja je od velikog značaja za region i predstavlja most između ove dve zemlje.