Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

захтеви

19. август 2014.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградње хотелског објекта „Kopaonik Resort Hotel”

19. августа 2014.|

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), даје следеће
18. август 2014.

Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта мале хидроелектране “Бован”

18. августа 2014.|

На основу чл. 12. став 1., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04), даје следеће
18. август 2014.

Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину мале хидроелектране “Барје”

18. августа 2014.|

На основу чл. 12. став 1., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04), даје следеће
5. август 2014.

Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину Пројекта мале хидроелектране Ровни

5. августа 2014.|

На основу члана 10. став 1. и став 2, а у вези са члана 29. став 1. и став 3, Закона о процени утицаја на животну средину (”Сл. гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09) даје следеће
5. август 2014.

Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину Пројекта мале хидроелектране Врутци

5. августа 2014.|

На основу члана 10. став 1. и став 2, а у вези са члана 29. став 1. и став 3, Закона о процени утицаја на животну средину (”Сл. гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09) даје следеће