Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

захтеви

17. јул 2014.

Захтев за oдлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као ТГК на површинском копу ”Кале – Понор”, КО Понор, град Пирот (број 353-02-905/2014-05)

17. јула 2014.|

Захтев за oдлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као ТГК на површинском копу ”Кале – Понор”, КО Понор, град Пирот (број 353-02-905/2014-05) можете погледати овде.


Сви прилози старији од годину дана су уклоњени са сервера и можете их добити на захтев.

17. јул 2014.

Захтев за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину пројекта складиштења и третмана ee отпада који у себи садржи опасан отпад, на К.П. 2046/10, КО Доњи Андровац, СО Алексинац (број 353-02-2169/2013-05)

17. јула 2014.|

Захтев за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину пројекта складиштења и третмана ee отпада који у себи садржи опасан отпад, на К.П. 2046/10, КО Доњи Андровац, СО Алексинац (број 353-02-2169/2013-05) можете погледати овде.


Сви прилози старији од годину дана су уклоњени са сервера и можете их добити на захтев.

17. јул 2014.

Захтев за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње туристичког објекта на К.П. 4/70 КО Копаоник 03, Со Рашка, у оквиру Националног парка Копаоник (број 353-02-685/2014-05)

17. јула 2014.|

Захтев за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње туристичког објекта на К.П. 4/70 КО Копаоник 03, Со Рашка, у оквиру Националног парка Копаоник (број 353-02-685/2014-05) можете погледати овде.


Сви прилози старији од годину дана су уклоњени са сервера и можете их добити на захтев.

17. јул 2014.

Захтев за oдлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње дв 2×110 kv ТС Бор 1 – ТС Бор 2 (број 353-02-685/2014-05)

17. јула 2014.|

Захтев за oдлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње дв 2×110 kv ТС Бор 1 – ТС Бор 2 (број 353-02-685/2014-05) можете погледати овде.


Сви прилози старији од годину дана су уклоњени са сервера и можете их добити на захтев.

17. јул 2014.

Захтев за oдлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације доломита на површинском копу “Крстивојевић Мајдан” у селу Забрдица, код Ваљева (број 353-02-729/2014-05)

17. јула 2014.|

Захтев за oдлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације доломита на површинском копу “Крстивојевић Мајдан” у селу Забрдица, код Ваљева (број 353-02-729/2014-05) можете погледату овде.


Сви прилози старији од годину дана су уклоњени са сервера и можете их добити на захтев.