Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

захтеви

17. јул 2014.

Захтев за oдлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатацијe речних наноса из реке Топлице, на делу К.П. бр. 754 КО Јасеница и на делу К.П. бр. 3104 КО Вољчинац, СО Житорађа (број 353-02-635/2014-05)

17. јула 2014.|

Захтев за oдлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатацијe речних наноса из реке Топлице, на делу К.П. бр. 754 КО Јасеница и на делу К.П. бр. 3104 КО Вољчинац, СО Житорађа (број 353-02-635/2014-05) можете погледати овде.


Сви прилози старији од годину дана су уклоњени са сервера и можете их добити на захтев.

17. јул 2014.

Захтев за oдлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације речног наноса из реке Нишаве, од км 116+150 до км 118+700, територија града Пирота (број 353-02-731/2014-05)

17. јула 2014.|

Захтев за oдлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације речног наноса из реке Нишаве, од км 116+150 до км 118+700, територија града Пирота (број 353-02-731/2014-05) можете погледати овде.


Сви прилози старији од годину дана су уклоњени са сервера и можете их добити на захтев.

17. јул 2014.

Захтев за oдлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње резервоара r-6 и r-7 од по 500 m3 за складиштење биодизела на К.П. 523, КО Смедерево, град Смедеревo (број 353-02-279/2013-05)

17. јула 2014.|

Захтев за oдлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње резервоара r-6 и r-7 од по 500 m3 за складиштење биодизела на К.П. 523, КО Смедерево, град Смедеревo (број 353-02-279/2013-05) можете погледати овде.


Сви прилози старији од годину дана су уклоњени са сервера и можете их добити на захтев.

17. јул 2014.

Захтев за oдлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције дв 110 kv бр.13 и бр 16, правац ФАС Крагујевац у ТС 400/110 kv Крагујевац 2 (број 353-02-264/2014-05)

17. јула 2014.|

Захтев за oдлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције дв 110 kv бр.13 и бр 16, правац ФАС Крагујевац у ТС 400/110 kv Крагујевац 2 (број 353-02-264/2014-05) можете погледати овде.


Сви прилози старији од годину дана су уклоњени са сервера и можете их добити на захтев.

17. јул 2014.

Захтев за oдлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње дв 110 kv Бeла Црква – Велико Градиште (број 353-02-357/2014-05)

17. јула 2014.|

Захтев за oдлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње дв 110 kv Бeла Црква – Велико Градиште (број 353-02-357/2014-05) можете погледати овде.


Сви прилози старији од годину дана су уклоњени са сервера и можете их добити на захтев.