Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

захтеви

17. јул 2014.

Захтев за oдлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину пројекта рeконструкцијe објеката за рециклажу отпада, минералних уља, пречишћавање емулзија и зауљених вода на КП 816 КО Крњача, Палилула (број 353-02-548/2014-05)

17. јула 2014.|

Захтев за oдлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину пројекта рeконструкцијe објеката за рециклажу отпада, минералних уља, пречишћавање емулзија и зауљених вода на КП 816 КО Крњача, Палилула (број 353-02-548/2014-05) можете погледати овде.


Сви прилози старији од годину дана су уклоњени са сервера и можете их добити на захтев.

17. јул 2014.

Захтев за oдлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину пројекта доградње аеродромске инфраструктуре за прихват путника на аеродрому Поникве код Ужица (бр. 353-02-516/2014-05)

17. јула 2014.|

Захтев за oдлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину пројекта доградње аеродромске инфраструктуре за прихват путника на аеродрому Поникве код Ужица (бр. 353-02-516/2014-05) можете погледати овде.


Сви прилози старији од годину дана су уклоњени са сервера и можете их добити на захтев.

17. јул 2014.

Захтев за oдлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину пројекта постројења за разлагање ваздуха асу Бор на К.П. 800/2 КО Бор, СО Бор (бр. 353-02-603/2014-05)

17. јула 2014.|

Захтев за oдлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину пројекта постројења за разлагање ваздуха асу Бор на К.П. 800/2 КО Бор, СО Бор (бр. 353-02-603/2014-05) можете погледати овде.


Сви прилози старији од годину дана су уклоњени са сервера и можете их добити на захтев.

17. јул 2014.

Захтев за oдлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције далековода дв 110 kv бр. 150 ТС Бор 1 – ТС Мајданпек 1 и дв 110 kv бр. 177 ТС Бор 2 –ТС Мајданпек 2 (бр. 353-02-398/2014-05)

17. јула 2014.|

Захтев за oдлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције далековода дв 110 kv бр. 150 ТС Бор 1 – ТС Мајданпек 1 и дв 110 kv бр. 177 ТС Бор 2 –ТС Мајданпек 2 (бр. 353-02-398/2014-05) можете погледати овде.


Сви прилози старији од годину дана су уклоњени са сервера и можете их добити на захтев.

17. јул 2014.

Захтев за oдлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације песка и шљунка са спруда у кориту реке Јужне Мораве, од km 107+184 до km 107+573, КО Русна, СО Дољевац, (бр. 353-02-158/2014-05)

17. јула 2014.|

Захтев за oдлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације песка и шљунка са спруда у кориту реке Јужне Мораве, од km 107+184 до km 107+573, КО Русна, СО Дољевац, (бр. 353-02-158/2014-05) можете погледати овде.


Сви прилози старији од годину дана су уклоњени са сервера и можете их добити на захтев.