Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

захтеви

17. јул 2014.

Захтев за oдлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације речног наноса багеровањем из корита Саве, од km 72+300 до km 73+300, на делу К.П. бр. 5523, КО Прово, Со Владимирци (бр. 353-02-02-434/2014-05)

17. јула 2014.|

Захтев за oдлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације речног наноса багеровањем из корита Саве, од km 72+300 до km 73+300, на делу К.П. бр. 5523, КО Прово, Со Владимирци (бр. 353-02-02-434/2014-05) можете погледати овде.


Сви прилози старији од годину дана су уклоњени са сервера и можете их добити на захтев.

17. јул 2014.

Захтев за oдлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину пројекта складиштења опасног отпада из термичке металургије бакра и др. обојених метала и отпадних акумулатора, на К.П. 1534, КО Крагујевац 1 (број 353-02-156/2014-05)

17. јула 2014.|

Захтев за oдлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину пројекта складиштења опасног отпада из термичке металургије бакра и др. обојених метала и отпадних акумулатора, на К.П. 1534, КО Крагујевац 1 (број 353-02-156/2014-05) можете погледати овде.


Сви прилози старији од годину дана су уклоњени са сервера и можете их добити на захтев.

17. јул 2014.

Захтев за oдлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину пројекта складиштења опасног отпада – отпадних возила, ее опреме, отпадних оловних акумулатора и др. На К.П. 640/2, КО Мачкат, Со Чајетина (број 353-02-2117/2013-05)

17. јула 2014.|

Захтев за oдлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину пројекта складиштења опасног отпада – отпадних возила, ее опреме, отпадних оловних акумулатора и др. На К.П. 640/2, КО Мачкат, Со Чајетина (број 353-02-2117/2013-05) можете погледати овде.


Сви прилози старији од годину дана су уклоњени са сервера и можете их добити на захтев.

13. јун 2014.

Обавештење о пријему Захтева за издавање дозволе за одлагање отпада на депонију неопасног отпада ЈКП „Регионална депонија Пирот“

13. јуна 2014.|

Министарство пољопривреде и заштите животне средине, на основу члана 63. став 2. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за одлагање отпада на депонију неопасног отпада од стране оператера ЈКП „Регионална депонија Пирот“, ул. Мунтина падина бб.