Стручни испит за чувара заштићеног подручја у октобарском року полагаће се у згради СИВ-а III, Омладинских бригада 1, Београд, у следећим терминима:

  • у среду, 28. октобра 2020. године, у сали Протокола на I спрату, општи део испита са почетком у 10 часова (тест), а посебни део испита (усмени) са почетком у 11:30 часова и
  • у петак, 30. октобра 2020. године, у сали Протокола на I спрату, општи део испита са почетком у 10 часова (тест), а посебни део испита (усмени) са почетком у 11:30 часова.

Приликом уласка у зграду неопходно је пријавити се обезбеђењу зграде (понети личну карту) и сачекати у холу. Полагање стручног испита ће бити организовано у складу са Инструкцијама о организацији радних процеса у органима државне управе и служби Владе у примени мерa заштите од заразне болести COVID-19 након укидања ванредног стања Владе Републике Србије уз потпуну примену прописаних мера превенције приликом службених сусрета, и то:

  1. обавезно избегавати руковање и друге облике непосредног контакта приликом службених сусрета;
  2. обавезно ношење заштитних маски свих учесника сусрета;
  3. обавезно ограничити број присутних особа на групним службеним састанцима на тај начин да се обезбеди физичка дистанца између учесника;
  4. за састанке обавезно користити веће просторије како би се између учесника омогућила физичка дистанца од два метра;
  5. пре почетка и након састанка обавезно проветрити и дезинфиковати просторију (радне површине, кваке, коришћену апаратуру итд.);
  6. ограничити време трајања састанака.

Стручни испит се састоји из општег дела (полаже се у облику теста) и посебног дела (полаже се пред члановима Комисије, усмено). Посебни део испита полагаће само кандидати који положе општи део. Општи и посебни део стручног испита полагаће се у истом дану.

О тачном термину и распореду кандидата за полагање испита, Министарство ће накнадно, електронском поштом, обавестити управљаче заштићених подручја који су поднели, за своје кандидате, комплетну документацију и пријаву за полагање испита.