У складу са стратегијом и циљевима одобреног УНЕСКО програма и буџета за програмску секцију стипендирања, УНЕСКО међународни центар II категорије за одрживи енергетски развој (ISEDC) у Москви (Руска Федерација) нуди двадесет стипендија у трајању од по четири недеље током 2018. године. Циљ овог програма стипендирања је изградња капацитета и развој људских ресурса у области одрживих и обновљивих извора енергије у земљама у развоју и земљама у транзицији. Активности обуке у оквиру ових стипендија се одржавају у специјализованим установама у Руској Федерацији. Настава ће се одржавати на енглеском језику. УНЕСКО ће се заузимати за пријаве које су из земаља у развоју и земаља у транзицији (листа позваних држава чланица је у Анексу I).СТУДИЈСКА ОБЛАСТ

         Кандидати могу да бирају студије из следећих студијских области, које су усклађене са циљевима и програмским приоритетима УНЕСКА, према одобреном 39 Ц/5 и у складу са одлукама Извршног одбора:

а)     Енергетика и одрживи развој;

б)     Еколошко управљање енергетским ресурсима;

ц)     Обновљиви извори енергије;

д)     Производња електричне енергије из одрживих и обновљивих извора енергије.

ТРАЈАЊЕ

Четири недеље трајања: од 1. до 26. октобра 2018. године

ПОТРЕБНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ

Кандидати морају да испуњавају следеће критеријуме:

а)     диплома о завршеним академским студијама и најмање стеченим степеном BSc, односно BA из области економских наука;

б)     течно знање енглеског језика;

ц)     узраст не старији од 35 година.

ПРОЦЕДУРЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

а)     Све пријаве би требало да потврди Национална комисија за УНЕСКО и морају бити правилно попуњене на енглеском или француском језику са следећим прилозима у ДУПЛИКАТУ:

  • прописани УНЕСКО образац пријаве за стипендију;
  • шест фотографија;
  • оверене фотокопије диплома;
  • потврду познавања енглеског језика;
  • накнадно, за оне који су изабрани, УНЕСКО образац за медицински преглед прописно попуњен од стране признатог лекара (не више од четири месеца пре актуелног датума студије), прописани образац ће бити послат заједно са писмом о додели стипендије. Трошкови настали при састављању медицинског досијеа неће бити надокнађени.

б)     Документа која су непотпуна или примљена након истека рока за подношење пријава и кандидатура и која не испуњавају горе наведене услове неће бити разматрана.

ц)     Од сваке позване државе чланице тражи се да номинује највише два (2) кандидата.

ИЗБОР КОРИСНИКА

а)     Коначан избор корисника је на ISEDC.

б)     О изабраним стипендистима УНЕСКО ће правовремено информисати Националну комисију и одмах ће уследити писмо о додели стипендије.

ц)     УНЕСКО ће одобрити одлазак корисника који су у потпуности испунили услове предвиђене писмом о додели стипендије.

д)     Кандидати који о свом избору нису обавештени до 1. септембра 2018. године могу сматрати да њихова пријава није одобрена.

ОБЈЕКТИ КОЈЕ НУДИ ISEDC

а)     Корисници ће бити ослобођени плаћања школарине током читавог трајања студија/обуке;

б)     Стипендисти ће похађати студије/обуку под надзором саветника или руководиоца студије којег ће обезбедити институција домаћин;

ц)     Влада донатор ће корисницима стипендије исплаћивати на месечном нивоу у локалној валути. Стипендија у износу од четири стотине седамдесет пет (475) америчких долара намењена је покривању животних трошкова, попут трошкова смештаја, исхране, ситних и споредних трошкова.

д)     ISEDC ће помагати у обезбеђивању скромног смештаја за стипендисте.

ПОДРШКА КОЈУ НУДИ УНЕСКО

а)     УНЕСКО ће покрити трошкове повратног међународног путовања које је економски најисплативије и са највише директних летова.

б)     УНЕСКО ће исплатити једнократну путну накнаду у износу од сто (100) америчких долара пре поласка стипендисте у Руску Федерацију.

ц)     Здравствено осигурање: како би искористили ово право, корисници би требало да буду декларисани као медицински здрави од стране УНЕСКО медицинске службе која прегледа комплетне медицинске досијее.

ОСТАЛИ УСЛОВИ

а) Нема давања провизија за финансирање или смештај чланова породице стипендисте.

б) Од корисника ће се захтевати да поднесу УНЕСКУ коначан извештај по завршетку стипендирања. Извештај може бити написан на енглеском или на француском језику, а копија ће бити прослеђена ISEDC-у.

VISA

Изабрани стипендисти из земаља у којима постоје амбасаде и конзулати Руске Федерације, морају обезбедити себи улазну визу у својој земљи пре свог поласка. Стипендисти из земаља у којима не постоји таква амбасада/конзулат морају обезбедити  себи визе преко најближе земље у којој се Амбасада или Конзулат Руске Федерације могу наћи.

УНЕСКО и ISEDC не обезбеђују никакву накнаду за покривање трошкова издавања пасоша и виза.