Подаци о поступку и предмету јавне набавке

Подаци о вредности јавне набавке

Подаци о изабраном понуђачу

Врста поступка

Врста предмета

Опис предмета јавне набавке

Уговорена вредност без ПДВ

Уговорена вредност са ПДВ

Датум закључења уговора

Назив и седиште изабраног понуђача

Поступак мале вредности

услуге

Услуге одржавања и сервисирања клима уређаја за период од 12 месеци

300.000,00

360.000,00

03.09.2013.

Union Plus Klimatizacija d.o.o., Булевар Зорана Ђинђића 45ж, Нови Београд