Подаци о поступку и предмету јавне набавке

Подаци о вредности јавне набавке

Подаци о изабраном понуђачу

Врста поступка

Врста предмета

Опис предмета јавне набавке

Уговорена вредност без ПДВ

Уговорена вредност са ПДВ

Датум закључења уговора

Назив и седиште изабраног понуђача

Поступак мале вредности

услуге

Услуге одржавања и сервисирања рачунарске опреме за период од 12 месеци

1.000.000,00

1.200.000,00

03.09.2013.

Нет Колектив д.о.о., Кнез Михаилова 23, Београд