Подаци о поступку и предмету јавне набавке

Подаци о вредности јавне набавке

Подаци о изабраном понуђачу

Врста поступка

Врста предмета

Опис предмета јавне набавке

Уговорена вредност без ПДВ

Уговорена вредност са ПДВ

Датум закључења уговора

Назив и седиште изабраног понуђача

Поступак мале вредности

услуге

Услуге одржавања и сервисирања уређаја  за непрекидно напајање, за период од 12 месеци

200.000,00

240.000,00

01.11.2013.

Sunlight Industrial d.o.o.
Браће Крсмановића 11
Београд