Подаци о поступку и предмету јавне набавке

Подаци о вредности јавне набавке

Подаци о изабраном понуђачу

Врста поступка

Врста предмета

Опис предмета јавне набавке

Уговорена вредност без ПДВ за 12 месеци

Уговорена вредност са ПДВ за 12 месеци

Датум закључења уговора

Назив и седиште изабраног понуђача

Отворени поступак

Услуга

Услуге одржавања и унапређење софтвера за наплату накнаде за коришћење минералних сировина

499.992,00

499.992,00

10.12.2013.

Агенција за пружање информатичких услуга „Корлеона“, Чмеликово насеље 58, Бољевци