Подаци о поступку и предмету јавне набавке

Подаци о вредности јавне набавке

Подаци о изабраном понуђачу

Врста поступка

Врста предмета

Опис предмета јавне набавке

Уговорена вредност без ПДВ

Уговорена вредност са ПДВ

Датум закључења уговора

Назив и седиште изабраног понуђача

Поступак мале вредности

услуге

Услуге  превођења за период од 12 месеци

1.000.000,00

1.200.000,00

22.07.2013.

Халифакс Консалтинг д.о.о.,
Винодолска 12а,
Београд