Подаци о поступку и предмету јавне набавке

Подаци о вредности јавне набавке

Подаци о изабраном понуђачу

Врста поступка

Врста предмета

Опис предмета јавне набавке

Уговорена вредност без ПДВ

Уговорена вредност са ПДВ

Датум закључења уговора

Назив и седиште изабраног понуђача

Набавка мале
вредности

Услуга

Услуге редизајна сајта министарства

200.000,00

240.000,00

26.12.2013.

VAF маркетинг агенција, Булевар Милутина Миланковића 19а, Нови Београд