Услуге Министарства

Министарство, из делокруга послова које обавља, а у складу са прописима које примењује у свом раду, пружа следеће услуге заинтересованим физичким и правним лицима