Usluge Ministarstva

Ministarstvo, iz delokruga poslova koje obavlja, a u skladu sa propisima koje primenjuje u svom radu, pruža sledeće usluge zainteresovanim fizičkim i pravnim licima