Dozvole za obavljanje delatnosti prometa naročito opasnih hemikalija koje se izdaju uvozniku, proizvođaču (proizvođaču supstance) odnosno daljem korisniku (proizvođaču smeše)

Godina Izdato dozvola za obavljanje delatnosti prometa naročito opasnih hemikalija
2014 10
2015 17
2016 18

Broj sprovedenih postupaka prethodnog obaveštenja i PIC postupaka za uvoz i izvoz određenih opasnih hemikalija

Godina Izvoz Uvoz
2014 od kraja aprila 4 24
2015 21 83
2016 do kraja novembra 25 138

Broj izdatih akata vezano za  Registar hemikalija

Godina Rešenja za upis u Registar Zaključci o odbacivanju ili obustavljanju postupka Zahtevi za dopunu dokumentacije
2014 od kraja aprila 407 51 208
2015 710 58 342
2016 557 121 263

Odeljenje za hemikalije, Grupa za upravljanje rizikom od biocidnih proizvoda

Donošenje rešenja o upisu biocidnog proizvoda u Privremenu listu biocidnih proizvoda za dostavljanje tehničkog dosijea

Godina Doneto rešenja o upisu biocidnog proizvoda u Privremenu listu
2014. 428
2015. 228
2016. 304

Prosečan rok za postupanje po podnetom zahtevu je 15 dana.


Donošenje rešenja o izmeni rešenja o upisu biocidnog proizvoda u Privremenu listu biocidnih proizvoda za dostavljanje tehničkog dosijea

Godina Doneto rešenja o izmeni rešenja o upisu biocidnog proizvoda u Privremenu listu
2014. 22
2015. 51
2016. 106

Prosečan rok za postupanje po podnetom zahtevu je 15 dana.


Donošenje rešenja o odbijanju upisa biocidnog proizvoda u Privremenu listu biocidnih proizvoda za dostavljanje tehničkog dosijea

Godina Doneto rešenja o odbijanju upisa biocidnog proizvoda u Privremenu listu
2014. 3
2015.
2016.

Prosečan rok za postupanje po podnetom zahtevu je 20 dana.


Donošenje rešenja o prestanku važenja rešenja o upisu biocidnog proizvoda u Privremenu listu biocidnih proizvoda za dostavljanje tehničkog dosijea

Godina Doneto rešenja o prestanku važenja rešenja o upisu biocidnog proizvoda u Privremenu listu
2014.
2015. 6
2016. 23

Prosečan rok za postupanje po podnetom zahtevu je 20 dana.


Donošenje zaključaka o obustavi postupka upisa biocidnog proizvoda u Privremenu listu biocidnih proizvoda za dostavljanje tehničkog dosijea

Godina Doneto zaključaka o obustavi postupka upisa biocidnog proizvoda u Privremenu listu
2014. 41
2015. 10
2016. 17

Prosečan rok za postupanje po podnetom zahtevu je 25 dana.


Donošenje zaključaka o odbacivanju zahteva za upis biocidnog proizvoda u Privremenu listu biocidnih proizvoda za dostavljanje tehničkog dosijea

Godina Doneto zaključaka o odbacivanju zahteva za upis biocidnog proizvoda u Privremenu listu
2014. 50
2015. 36
2016. 23

Prosečan rok za postupanje po podnetom zahtevu je 25 dana.


Izdavanje potvrda o stavljanju u promet biocidnog proizvoda radi korišćenja za proces-orjentisano istraživanje i razvoj

Godina Izdato potvrda o stavljanju u promet biocidnog proizvoda radi korišćenja za proces-orjentisano istraživanje i razvoj
2014. 2
2015. 9
2016.

Prosečan rok za postupanje po podnetom zahtevu je 15 dana.


Izdavanje dozvola za naučno istraživanje i razvoj biocidnog proizvoda

Godina Izdato dozvola za naučno istraživanje i razvoj biocidnog proizvoda
2014. 1
2015.
2016.

Prosečan rok za postupanje po podnetom zahtevu je 15 dana.