Пружене услуге из области управљање отпадом и отпадним водама.

Преглед података о пруженим услугама Одсека за прекогранично кретање отпада:

Година Дозволе  и потврде пријаве за прекогранично кретање отпада Остала акта (решења о обустављању/одбијању/измени/допуни/ исправке, закључци, мишљења, дописи обавештења…)
2013. 363 165
2014. 413 187
2015. 435 143
2016. 441 159
2017. 371 107
2018. 430 143
2019. 526 158