Opis

Upis u Evidenciju pravnih lica i preduzetnika koji se bave delatnošću uvoza, izvoza, stavljanja u promet po prvi put fluorovanih gasova sa efektom staklene bašte ili proizvoda i opreme, instalacije, održavanja ili servisiranja opreme koja sadrži ili se oslanja na fluorovane gasove sa efektom staklene bašte, sakupljanja, obnavljanja, obrade i termičkog tretiranja tih gasova, kao i upotrebom fluorovanih gasova sa efektom staklene bašte

Pravna lica i preduzetnici koji se bave delatnošću uvoza i/ili izvoza i stavljanja u promet po prvi put fluorovanih gasova sa efektom staklene bašte, kao i uvoza i/ili izvoza i stavljanja u promet po prvi put određenih proizvoda i opreme koji sadrže ili se oslanjaju na fluorovane gasove sa efektom staklene bašte moraju biti upisani u Evidenciju Ministarstva.

Zahtev za upis u evidenciju podnosi se na propisanom obrascu, uz koji podnosilac zahteva prilaže rešenje o podacima upisanim u Registar privrednih subjekata, a svake naredne godine izvod iz Registra privrednih subjekata

Gde i kako

Prijava/Obrazac se podnosi:

Ministarstvu zaštite životne sredine
Odeljenje za zaštitu vazduha i ozonskog omotača
Omladinskih brigada 1
11070 Novi Beograd

Pravni osnov

Na osnovu člana 20. Uredbe o postupanju sa fluorovanim gasovima sa efektom staklene bašte, kao i o uslovima za izdavanje dozvola za uvoz i izvoz tih gasova („Službeni glasnik RS”, broj 120/13) sva pravna lica i preduzetnici koji se bave delatnošću uvoza i/ili izvoza i stavljanja u promet po prvi put fluorovanih gasova sa efektom staklene bašte, kao i uvoza i/ili izvoza i stavljanja u promet po prvi put određenih proizvoda i opreme koji sadrže ili se oslanjaju na fluorovane gasove sa efektom staklene bašte, moraju biti upisani u evidenciju Ministarstva.

Obrasci