Opis

Dozvole za unos i iznos strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta u naučnoistraživačke i edukativne svrhe

                Uslovi za podnosioce zahteva

    1. Latinski naziv strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta
    2. Količina koja se uvozi/izvozi
    3. Zemlja iz koje se vrši uvoz/izvoz
    4. Naziv projekta koji se realizuje
    5. Ime rukovodioca projekta

Gde i kako

Prijava se podnosi:

Ministarstvu zaštite životne sredine
Omladinskih brigada 1
11070 Novi Beograd

Pravni osnov

Zakon o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 91/10 – ispravka, 14/16 i 95/18 – dr. zakon), član 94 i Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama („Službeni glasnik RS”, broj 99/09,6/14)

Obrasci

Obrazac možete preuzeti ovde