Opis

– Uplata administrativne takse po tarifnom broju 189:

ž.r.: 840-742221843-57,
svrha: administrativna taksa,
primalac: Budžet Republike Srbije,
iznos: 3.080,00 din.,
poziv na broj: 97 50-016;

  • Popunjen, potpisan i overen obrazac za dobijanje dozvole za uvoz;
  • Dokumenti/dokaz o poreklu robe:
    • kopija ugovora/računa sa ino-partnerom od kog je kupljena roba
    • kopija izvozne dozvole ukoliko se uvoz vrši iz zemalja iz okruženja:Makedonija, Crna Gora
  • Izvod iz APR ( kada se prvi put podnosi zahtev u toku tekuće godine);

Gde i kako

Prijava se podnosi:

Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine
Omladinskih brigada 1
11070 Novi Beograd

Pravni osnov

  • Zakon o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10 i 91/10), član 94.
  • Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama („Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 6/14), član 6.
  • Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva („Službeni glasnik RS“, br. 05/10 i 47/11), član 4. stav 2.

Obrasci

Obrazac možete preuzeti ovde