Услуге из области заштите и одрживог коришћења рибљег фонда

Обрасце које можете преузети

Напомена 

Пријаву за полагање стручног испита за рибара кандидат може написати и у слободној форми, која треба да садржи све тражене податке из формулара (Име, име једног родитеља, презиме, ЈМБГ, адреса, контакт телефон)