Опис

Промет препарираних трофејних примерака риба или делова риба забрањен је без сагласности министра. Захтев за издавање сагласности на промет препарираних трофеје риба подносе физичка и правна лица у писаној форми.

Захтев за издавање сагласности на промет препарираних трофеја риба садржи:

  • број трофеја који се ставља у промет;
  • врсту рибе од које потиче трофеј;
  • место из кога се трофеј ставља у промет;
  • место где се трофеј упућује.

Где и како

Захтев се подноси:

Министарству заштите животне средине
Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд

Правни основ

Члан 51. став 5. Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС”, број 128/14).

Обрасци