Захтев за ажурирање студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње магистралног гасовода “Јужни ток” на животну средину за деоницу 5 – одвојак за Републику Српску (број 353-02-712/2014-05) можете погледати овде.


Сви прилози старији од годину дана су уклоњени са сервера и можете их добити на захтев.